THỜI HẠN BẢO HIỂM CÓ PHẢI LÀ THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM?

THỜI HẠN BẢO HIỂM CÓ PHẢI LÀ THỜI HẠN ĐÓNG PHÍ BẢO HIỂM? 🤔

“Thời hạn bảo hiểm” và “Thời hạn đóng phí bảo hiểm” là hai khái niệm cần được lưu ý trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Hãy cùng Dai-ichi Life Việt Nam tìm hiểu hai khái niệm này qua dòng sản phẩm bảo hiểm Liên kết đầu tư nhé!

🛡️ Thời hạn bảo hiểm (Thời hạn hợp đồng) là khoảng thời gian mà Khách hàng được doanh nghiệp bảo hiểm cam kết bảo vệ. Tùy theo sản phẩm, thời hạn bảo hiểm tối đa có thể đến 100 tuổi.

📅 Thời hạn đóng phí bảo hiểm là khoảng thời gian mà khách hàng cần đóng phí bảo hiểm để duy trì hiệu lực hợp đồng. Thời hạn đóng phí bảo hiểm có thể bằng hoặc ngắn hơn Thời hạn bảo hiểm, tùy theo sản phẩm và kế hoạch đóng phí mà khách hàng lựa chọn.

📍 Khi bắt đầu kế hoạch đóng phí, trong 4 năm hợp đồng đầu tiên, khách hàng cần đóng phí đầy đủ và đúng hạn để duy trì hiệu lực hợp đồng bảo hiểm.

📍 Từ năm hợp đồng thứ 5 trở đi, khách hàng có thể linh hoạt đóng phí (đóng đầy đủ, một phần hoặc tạm ngưng) mà vẫn được bảo hiểm. Tuy nhiên, khách hàng cần đảm bảo Giá trị Tài khoản của Hợp đồng đủ để khấu trừ các khoản phí rủi ro, phí ban đầu và phí quản lý hợp đồng hàng tháng.

————-
“Hiểu đúng – Bảo vệ đủ” là chuyên đề trang bị cho khách hàng những thông tin đầy đủ và chính xác về bảo hiểm nhân thọ, từ đó giúp khách hàng xây dựng kế hoạch bảo vệ tài chính cho bản thân và gia đình một cách tối ưu nhất.

#Hiểuđúngbảovệđủ
#DaiichiLifeVietNam #BaoHiemNhanTho #AnTamBaoVe #Ketnoitrieuyeuthuong