Bảo hiểm Hỗ trợ viện phí

Bảo hiểm hỗ trợ tài chính khi nằm viện và điều trị ung thư hoặc lọc thận

Có đủ nguồn tài chính để yên tâm chữa bệnh và mau chóng quay lại cuộc sống an vui là điều ai cũng mong muốn khi điều trị bệnh. Bảo hiểm hỗ trợ viện phí được thiết kế nhằm hỗ trợ chi phí khi nằm viện và các lần đều trị ung thư, lọc thận trong ngày.

Các đặc điểm nổi bật:

QUYỀN LỢI 

* Vui lòng tham khảo Quy tắc và điều khoản sản phẩm để biết thêm chi tiết

VÍ DỤ MINH HOẠ

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Sản phẩm này dành cho Người được bảo hiểm của sản phẩm chính và các thành viên trong gia đình.

Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi đến 65 tuổi.
Tuổi khi kết thúc hợp đồng: 75 tuổi.
Thời hạn hợp đồng: một năm và gia hạn hàng năm.
*Phí bảo hiểm thay đổi mỗi năm theo tuổi thực tế của Khách hàng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

– Tài liệu giới thiệu sản phẩm
– Quy tắc điều khoản:
    + Dành cho dòng sản phẩm Liên Kết Chung
    + Dành cho dòng sản phẩm Truyền Thống